ฐานพระพร้อมตู้บูชาด้านล่างออกแบบสำหรับวางพระหรือตี่จุ่ยเอี๊ยะ เพิ่มลิ้นชักเก็บสิ่งของบูชาธูปเทียน พร้อมอำนวยความสะดวกในการใช้งานลิ้นชักเปิดมาเป็นแท่นวางกระถางธูป/ของไหว้พร้อมเสร็จ

ประดับด้วยดาวน์ไลท์LEDรอบ ไม่มีความร้อน เปิดได้ทั้งวัน อายุการใช้งานกว่า50000ชั่วโมง

ภาพก่อนวางตู้พระจากทางร้าน

20130909_141714

ภาพหลังจากวางตู้พระตกแต่งเสร็จแล้ว

20130909_143700

20130909_143602